Κατηγορίες
Ορισμός Συμβουλευτικής

Τι είναι η Συμβουλευτική;

Πρώτη γνωριμία και πρώτη συνάντηση με τον μαγευτικό χώρο της συμβουλευτικής. Ας γνωρίσουμε λοιπόν, την έννοια της συμβουλευτικής, τη χρησιμότητά της, τα ζητήματα που μπορούν να μας οδηγήσουν σε έναν σύμβουλο και τις προσδοκίες μας από τη συμβουλευτική διαδικασία.