Κατηγορίες
Συμβουλευτική Οικογένειας

Διαχείριση συγκρούσεων μέσα στην οικογένεια

Συγκρούσεις μεταξύ των μελών παρουσιάζονται σε κάθε οικογένεια. Η ύπαρξή τους δεν χαρακτηρίζει την ποιότητα των σχέσεων που έχουν δομηθεί καθώς συμβαίνει σε όλους και υποδηλώνουν με ευθύ ή λανθάνοντα τρόπο αιτήματα, επιθυμίες, προσδοκίες, σκέψεις, συναισθήματα. Με άλλα λόγια, κάθε οικογένεια βιώνει συγκρούσεις, πράγμα αναπόφευκτο καθώς απαρτίζεται από ξεχωριστά άτομα που αποτελούν μοναδικές προσωπικότητες. Αυτό που έχει σημασία δεν είναι η αποφυγή των συγκρούσεων αλλά η αποτελεσματική διαχείρισή τους με σκοπό τη βελτίωση καταστάσεων και την εξέλιξη των σχέσεων. Δεν είναι απαραίτητο να επέλθει ρήξη σε μια σχέση αρκεί η σύγκρουση να γίνει αφορμή για να επαναπροσδιοριστούν καταστάσεις και επιθυμίες.