Κατηγορίες
Συμβουλευτική Εξαρτήσεων

Εθισμός στο Διαδίκτυο

Το διαδίκτυο, όπως και κάθε πτυχή της τεχνολογίας, αποσκοπεί στη διευκόλυνση και απλοποίηση της καθημερινής ζωής. Έχει εισβάλλει για τα καλά πια στη ζωή μας και αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για όλες σχεδόν τις επαγγελματικές και ηλικιακές ομάδες. Όπως κάθε νόμισμα, όμως, έχει δύο όψεις, έτσι και κάθε τεχνολογικό επίτευγμα εξαρτάται πώς θα μας επηρεάσει, ανάλογα με τη χρήση που κάνουμε και με το βαθμό που του έχουμε επιτρέψει να καθορίζει την καθημερινότητά μας. Ο εθισμός στο διαδίκτυο δεν έχει ακόμα αναγνωριστεί ευρέως, όμως ολοένα και πιο συχνά παρατηρείται ως φαινόμενο με αποτέλεσμα να συγκεντρώνει το ενδιαφέρον όλο και περισσότερων επιστημονικών και ερευνητικών ομάδων, προκειμένου να αναλυθεί και να ελεγχθεί.