Κατηγορίες
Συμβουλευτική Οικογένειας

Διαχείριση συγκρούσεων μέσα στην οικογένεια

Συγκρούσεις μεταξύ των μελών παρουσιάζονται σε κάθε οικογένεια. Η ύπαρξή τους δεν χαρακτηρίζει την ποιότητα των σχέσεων που έχουν δομηθεί καθώς συμβαίνει σε όλους και υποδηλώνουν με ευθύ ή λανθάνοντα τρόπο αιτήματα, επιθυμίες, προσδοκίες, σκέψεις, συναισθήματα. Με άλλα λόγια, κάθε οικογένεια βιώνει συγκρούσεις, πράγμα αναπόφευκτο καθώς απαρτίζεται από ξεχωριστά άτομα που αποτελούν μοναδικές προσωπικότητες. Αυτό που έχει σημασία δεν είναι η αποφυγή των συγκρούσεων αλλά η αποτελεσματική διαχείρισή τους με σκοπό τη βελτίωση καταστάσεων και την εξέλιξη των σχέσεων. Δεν είναι απαραίτητο να επέλθει ρήξη σε μια σχέση αρκεί η σύγκρουση να γίνει αφορμή για να επαναπροσδιοριστούν καταστάσεις και επιθυμίες.

Κατηγορίες
Επαγγελματική Συμβουλευτική

Ψυχολογικές συνέπειες της ανεργίας

Η σύγχρονη ελληνική κοινωνία μεγάλωσε τα παιδιά της με την πεποίθηση της μόνιμης και ανοδικής επαγγελματικής πορείας. Επενδύθηκε κόπος, χρόνος και χρήμα σε σπουδές, προκειμένου να εξασφαλιστούν τα κατάλληλα προσόντα για μια μελλοντική επαγγελματική εξέλιξη. Μια επαγγελματική σταδιοδρομία που μπορεί να ξεκινήσει με χαμηλότερες οικονομικές απολαβές και κατέχοντας κατώτερη θέση στην επαγγελματική ιεραρχία όμως θα εξελιχθεί. Η ανοδική πορεία ήταν δεδομένη και η επαγγελματική εξέλιξη ήταν απλώς θέμα χρόνου να επιτευχθεί. Η οικονομική κρίση ή η κρίση αξιών για πολλούς, ήρθε να ανατρέψει αυτά που θεωρούσαμε δεδομένα και κεκτημένα.