Κατηγορίες
Επαγγελματική Συμβουλευτική

Συναισθηματική νοημοσύνη και επαγγελματική εξέλιξη

Ο όρος «συναισθηματική νοημοσύνη» (emotional intelligence) διατυπώθηκε επίσημα για πρώτη φορά το 1990 από τους ψυχολόγους Mayer και Salovey. Συναισθηματική νοημοσύνη σημαίνει να αναγνωρίζει κανείς τα συναισθήματά του, να έχει την ικανότητα να τα ελέγχει αλλά και να διαθέτει εκείνες τις κοινωνικές δεξιότητες που του προσφέρουν τη δυνατότητα να αναγνωρίζει και τα συναισθήματα των άλλων. Σύμφωνα με νεότερες μελέτες μπορούμε να διακρίνουμε τέσσερις κατηγορίες δεξιοτήτων που καθορίζουν την ύπαρξη και το βαθμό συναισθηματικής νοημοσύνης, οι οποίες είναι οι εξής:

blog-εικόνα-συναισθηματική νοημοσύνη 1Ο όρος «συναισθηματική νοημοσύνη» (emotional intelligence) διατυπώθηκε επίσημα για πρώτη φορά το 1990 από τους ψυχολόγους Mayer και Salovey. Συναισθηματική νοημοσύνη σημαίνει να αναγνωρίζει κανείς τα συναισθήματά του, να έχει την ικανότητα να τα ελέγχει αλλά και να διαθέτει εκείνες τις κοινωνικές δεξιότητες που του προσφέρουν τη δυνατότητα να αναγνωρίζει και τα συναισθήματα των άλλων. Σύμφωνα με νεότερες μελέτες μπορούμε να διακρίνουμε τέσσερις κατηγορίες δεξιοτήτων που καθορίζουν την ύπαρξη και το βαθμό συναισθηματικής νοημοσύνης, οι οποίες είναι οι εξής:

 • Αυτοεπίγνωση: πρόκειται για την ύπαρξη αυτογνωσίας, αυτοπεποίθησης και αναγνώρισης των συναισθημάτων.
 • Αυτοδιαχείριση: η ικανότητα ελέγχου των συναισθημάτων, προσαρμογής στις εκάστοτε συνθήκες και επίτευξης των στόχων μέσω θετικών και λειτουργικών σκέψεων.
 • Κοινωνική επίγνωση: η αναγνώριση του περιβάλλοντος μας και ο προσανατολισμός μας προς την υποστήριξή του.
 • Διαχείριση σχέσεων: η δημιουργία σχέσεων και η ικανότητα διαχείρισής τους ακόμα και σε καταστάσεις κρίσεων.

Πολύ συχνά αναφερόμαστε στο δείκτη ευφυΐας ( IQ: Intelligence Quotient) ενός ατόμου θεωρώντας ότι οι πιθανότητες επαγγελματικής επιτυχίας είναι ανάλογες του υψηλού δείκτη ευφυΐας του. Οι γνωστικές ικανότητες και τα τυπικά προσόντα που συγκεντρώνει κανείς δεν αρκούν για να καθορίσουν την επιτυχημένη επαγγελματική πορεία αλλά και την ικανοποίηση που αντλεί το άτομο από τη ζωή. Κάθε ένας από εμάς αλληλεπιδρά με πολλά και διαφορετικά άτομα στην καθημερινότητά του, είτε πρόκειται για προσωπικές είτε για κοινωνικές είτε για επαγγελματικές σχέσεις. Τα στοιχεία που μας διαφοροποιούν και καθορίζουν το βαθμό συναισθηματικής νοημοσύνης είναι ο τρόπος που επικοινωνούμε, που εκφραζόμαστε, που συνεργαζόμαστε, αλλά κυρίως ο τρόπος διαχείρισης των συναισθημάτων, των επιθυμιών και των αντιδράσεων.

Η ευελιξία, η προσαρμοστικότητα, η διεκδικητικότητα, οι καλοί τρόποι, η αποφασιστικότητα, η ομαδικότητα, ο θετικός τρόπος σκέψης, η επικοινωνία, η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, η αντοχή σε συνθήκες πίεσης είναι τα προσόντα που μπορούν να αναδείξουν έναν επαγγελματία, να τον κάνουν αποδοτικό και δημιουργικό αντλώντας ευχαρίστηση από την καθημερινότητά του. Η απουσία των παραπάνω, τις περισσότερες φορές δεν μπορεί να αναπληρωθεί από τον υψηλό δείκτη ευφυΐας, καθώς δεν εξασφαλίζεται η απόδοση, η υπευθυνότητα και η θετική στάση του εργαζομένου.

blog-εικόνα-συναισθηματική νοημοσύνη 2

Τεχνικές ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων και συναισθηματικής νοημοσύνης

 • Εκφράζετε τα συναισθήματά σας: επιχειρήστε να προσεγγίσετε το συναίσθημά σας και να το εκφράσετε με ψυχραιμία. Η λειτουργική έκφρασή του θα βοηθήσει στην επίτευξη της επικοινωνίας και στην εκτόνωση των αρνητικών σκέψεων. Αποφύγετε ακραίους και έντονους τρόπους έκφρασης, για τους οποίους αργότερα θα μετανιώσετε και θα χρειαστεί να απολογηθείτε.
 • Προσπαθήστε να διαχωρίστε τα συναισθήματα από τις σκέψεις: αν, για παράδειγμα, είστε θυμωμένοι μπορεί να σκεφτείτε πράγματα που δεν θα σκεφτόσασταν σε κατάσταση ψυχραιμίας. Ελέγξτε τις σκέψεις που μπορεί να οδηγήσουν σε αντίστοιχες συμπεριφορές.
 • Παραμένετε αισιόδοξοι: φροντίστε να αναδεικνύετε τα θετικά σας συναισθήματα και να θεωρείτε εφικτή την αντιμετώπιση μιας δύσκολης κατάστασης. Η ανατροφοδότηση του εαυτού μας με θετικά συναισθήματα, μας εξασκεί στη διατήρηση θετικών σκέψεων και στην προσπάθεια εξεύρεσης τρόπων επίλυσης των προβλημάτων.
 • Επιβραβεύστε τον εαυτό σας: μη ξεχνάτε να θυμίζετε στον εαυτό σας τα ταλέντα και τα θετικά του στοιχεία. Η ικανοποίηση και η ευχαρίστηση είναι συναισθήματα που θα θέλει να ξανανιώσει επαναλαμβάνοντας παρόμοιες θετικές συμπεριφορές.
 • Δημιουργήστε κίνητρα: προσπαθήστε να βρίσκετε λόγο και ευχαρίστηση σε ότι κάνετε, επιστρατεύστε τη φαντασία και τη δημιουργικότητά σας, αναζητήστε τη ποιότητα στη δουλειά σας.
 • Αναλάβετε πρωτοβουλίες: τολμήστε να κάνετε τις προτάσεις σας, σκεφτείτε κάτι καινοτόμο, αξιοποιείστε τα ταλέντα σας και δείξτε εμπιστοσύνη στον εαυτό σας.
 • Ιεραρχήστε τους στόχους και τις ανάγκες σας: ξεχωρίστε τα σημαντικά και τα επείγοντα, θέστε στόχους και χωρίστε τους σε επιμέρους βήματα.
 • Αναπτύξτε την ενσυναίσθησή σας: επιχειρήστε να προσεγγίστε τον τρόπο σκέψης και τα συναισθήματα των γύρω σας. Αποδεχτείτε και σεβαστείτε τη διαφορετικότητα που χαρακτηρίζει κάθε άτομο ξεχωριστά. Αυτή η διαφορετικότητα είναι που μας εξελίσσει, αν όλα ήταν ίδια θα υπήρχε στασιμότητα. Ακούστε τους προσεκτικά και κατανοήστε τους.

Η συναισθηματική νοημοσύνη μπορεί να αναπτυχθεί κατά τη διάρκεια της ζωής, οι κοινωνικές δεξιότητες αποτελούν προϊόν εκπαίδευσης, θέλησης και αποφασιστικότητας. Μη ξεχνάτε ότι μπορείτε να αλλάξετε συμπεριφορές που δεν σας ευχαριστούν αρκεί να το θελήσετε και ότι αυτή η συνειδητοποίηση αποτελεί τη δύναμη του ανθρώπου.

Να είστε όλοι καλά!

τάνια