Κατηγορίες
Ορισμός Συμβουλευτικής

Τι είναι η Συμβουλευτική;

Πρώτη γνωριμία και πρώτη συνάντηση με τον μαγευτικό χώρο της συμβουλευτικής. Ας γνωρίσουμε λοιπόν, την έννοια της συμβουλευτικής, τη χρησιμότητά της, τα ζητήματα που μπορούν να μας οδηγήσουν σε έναν σύμβουλο και τις προσδοκίες μας από τη συμβουλευτική διαδικασία.

Πρώτη γνωριμία και πρώτη συνάντηση με τον μαγευτικό χώρο της συμβουλευτικής. Ας γνωρίσουμε λοιπόν, την έννοια της συμβουλευτικής, τη χρησιμότητά της, τα ζητήματα που μπορούν να μας οδηγήσουν σε έναν σύμβουλο και τις προσδοκίες μας από τη συμβουλευτική διαδικασία.

Το επίκεντρο της Συμβουλευτικής είναι ο άνθρωπος, οι ανάγκες του και η εξέλιξή του. Πρόκειται γα την επαγγελματική βοήθεια που παρέχεται στο άτομο με σκοπό την επίλυση ζητημάτων που το απασχολούν, την ομαλότερη και πιο λειτουργική καθημερινότητα του.

Η Συμβουλευτική είναι μια διαδικασία αλληλεπίδρασης μεταξύ του συμβούλου και του/των ατόμων που απευθύνονται σε αυτόν, η οποία προσεγγίζει κοινωνικά, πολιτισμικά, κοινωνικοοικονομικά και συναισθηματικά θέματα. ( Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής (Ε.Ε.Σ.)

Σκοπός της συμβουλευτικής: να διερευνηθούν οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει το άτομο, η απουσία θετικών συναισθημάτων, η έλλειψη ικανοποίησης από τη ζωή, η δυσκολία να θέτει στόχους.

Μέσα από τη συμβουλευτική διαδικασία ο συμβουλευόμενος:

 • συμφιλιώνεται με τον εαυτό του
 •  αναπτύσσει αυτογνωσία και αυτοεκτίμηση
 • παίρνει δικές του αποφάσεις
 • βρίσκει τις λύσεις που αποζητά
 • πετυχαίνει μια βαθύτερη αλλαγή στην προσωπικότητά του.

Απαραίτητη προϋπόθεση: να υπάρχει αίτημα από την πλευρά του πελάτη. Η συμβουλευτική διαδικασία δεν μπορεί να υπάρξει, να λειτουργήσει ή να έχει αποτέλεσμα εάν ο ίδιος ο συμβουλευόμενος δεν επιθυμεί να συμμετέχει σε αυτήν. Μόνο όταν υπάρξει δική του ανάγκη να ανακαλύψει ή να επιλύσει το «πρόβλημά του» θα υπάρξει και η διάθεση από πλευράς του να συνεργαστεί με τον σύμβουλο και να «δουλέψουν» μαζί.

Χαρακτηριστικά του συμβούλου

Ο σύμβουλος οφείλει:

 • να είναι αυθεντικός και ειλικρινής
 •  να αποδέχεται άνευ όρων τον συμβουλευόμενο
 •  να μην κρίνει
 • να είναι υπεύθυνος και συνεπής
 •  να ενσυναισθάνεται το άτομο ( ενσυναίσθηση: ικανότητα του συμβούλου να μπαίνει στη θέση του πελάτη* χωρίς να χάνει την αντικειμενικότητά του.)

(*Ο όρος «πελάτης» χρησιμοποιείται επειδή πρόκειται για επαγγελματική σχέση που συνοδεύεται από οικονομική συναλλαγή. Η χρήση του δεν στοχεύει, σε καμία περίπτωση, να μειώσει την ανθρώπινη υπόσταση και τις ψυχικές ανάγκες του συμβουλευόμενου-αντιθέτως-να διασφαλίσει δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμμετεχόντων στη συμβουλευτική διαδικασία.)

Σε ποιους απευθύνεται η συμβουλευτική

Η συμβουλευτική μπορεί να γίνει σε ατομικό ή σε ομαδικό επίπεδο. Απευθύνεται σε κάθε άνθρωπο που έχει την ανάγκη:

 • να ασχοληθεί με τον εαυτό του
 • να τον φροντίσει
 •  να ανακαλύψει κομμάτια και πτυχές που μέχρι πρότινος δεν είχε αναζητήσει
 • να ενισχύσει την αυτοεκτίμησή του
 • να αντιμετωπίσει κρίσεις
 • να βελτιώσει τις σχέσεις του με τους άλλους
 • να επιλύσει καταστάσεις που τον δυσαρεστούν
 • να καταλήξει σε αποφάσεις.

Είναι ένα μαγικό ταξίδι στα βάθη του εαυτού μας, το οποίο μας επιτρέπει να κατανοήσουμε τις σκέψεις μας και τα «περίεργα» συναισθήματα που μας ακινητοποιούν και μας δυσκολεύουν. Αξίζει να το τολμήσουμε γιατί στο τέλος θα μας γνωρίζουμε καλύτερα.

τάνια

Σχολιάστε ελεύθερα και χωρίς προκαταλήψεις: